Behandlingen er gratis efter henvisning fra egen læge.

Nyhenviste patienter bedes ringe i telefontiden med henblik på at få tid til første samtale

Afbud bedes givet i god tid enten pr. tlf eller pr. mail

Receptfornyelse kan fortages enten ved at ringe i telefontiden eller ved at skrive til vores mail adresse

Ved akut forværring uden for klinikkens åbningstid henvises til egen læge eller Psykiatrisk akutmodtagelse.

Der gøres opmærksom på at henvisning fra egen læge til psykiatrisk behandling, gælder til ALLE praktiserende speciallæger i psykiatri. Oplysning om andre psykiatriske klinikker kan findes på www.sundhed.dk